top of page

serveis

           La fulla de serveis de SAF NOVES GESTIÓ SLL és molt àmplia i compren totes les gestions i assessoraments relacionats  amb el món empresarial i de les comunitats de propietaris:

Serveis
Comptables i Fiscals
 
 • Comptabilitat.

 • Confecció i liquidació d’impostos.

 • Tancaments comptables i presentació de llibres al Registre Mercantil.

 • Confecció de l’impost sobre la renta de les persones físiques.

 • Tot tipus de tràmits amb l’Agència Tributaria i altres Registres Públics.

Altres Serveis i Gestions
 
 • Constitució d’una empresa.

 • Tramitació de subvencions.

 • Assegurances.

 • Canvis de nom i gestions amb trànsit.

 • Tot tipus de tràmits amb els Organismes Públics.

 • Assessorament personalitzat.

Serveis  Laborals

 

 • Altes de treballadors  i autònoms.

 • Afiliacions a la Seguretat Social.

 • Baixes de treballadors i autònoms.

 • Quitances.

 • Confecció de nòmines.

 • Confecció de contractes.

 • Llibres de visites.

 • Tot tipus de tràmits amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Administració 
de Finques
 
 • Constitució d’una Comunitat de Propietaris.

 • Obtenció del NIF i/o llibre d’actes d’una Comunitat de Propietaris.

 • Administració global d’una Comunitat de Propietaris.

 • Administració de finques.

 • Assistència a reunions.

 • Confecció d’estats de comptes anuals i pressupostos.

 • Gestió administrativa i comptable de la comunitat de propietaris.

 • Asistencia jurídica per la comunitat de propietaris.

 • Redacció d’actes.

 • Assessoria i servei personalitzat per a les Comunitats de Propietaris i els seus integrants.

 • Tramitació de la Inspecció tècnica d’edificis. 

bottom of page