top of page

equip humà

Núria Pérez Pousada

La Núria és l’encarregada del Departament Fiscal i Comptable de SAF NOVA GESTIÓ SLL.

Ella és l’experta en matèria fiscal i comptable. És la persona que s’ocupa de tenir la comptabilitat dels nostres clients sempre al dia, de la liquidació periòdica d’impostos, dels tancaments comptables anuals i de la realització de l’impost sobre la renta de les persones físiques.

 

L’avalen la seva àmplia formació en matèria fiscal i més de 15 anys d’experiència en el sector així com,  més de 10 anys estan al càrrec del mateix departament en altres companyies.

 

Així doncs, els nostres clients poden estar tranquils perquè amb ella no existeixen els problemes, sempre troba una solució de garantia.

Mercè Borràs Gisbert

La Mercè és la Graduada Social de SAF NOVA GESTIÓ SLL.

La Mercè és diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgíli de Tarragona, a més a més, ha realitzat diversos cursos i formació en matèria laboral.

 

L’avalen també més de 15 anys d’experiència treballant en Departaments Laborals i més de 10 encapçalant aquest mateix departament en altres companyies.

 

Ella és l’encarregada del Departament Laboral. És amb ella amb qui haureu de tractar qualsevol tema relacionat amb l’entorn laboral: contractes, altes, baixes, confecció de nòmines, tràmits amb la Tresoreria de la Seguretat Social ... 

Davant qualsevol disjuntiva de caràcter laboral, la Mercè us atendrà i us podem garantir que estareu en molt bones mans.  

Fàtima Valls Barberà

La Fàtima és la encarregada d’administrar i vetllar per el bon funcionament de les comunitats de propietaris.

És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgíli de Reus, a més a més, disposa de formació complementaria en diversos àmbits del món empresarial i també en el de l’administració de finques.

 

Ella és la persona més jove de la nostra oficina però, no per això més inexperta. L’avalen més de 7 anys treballant en el món empresarial i més de 6 dedicada a l’administració de comunitats estant al cap davant del departament.

 

Deixar la vostra comunitat de propietaris al seu càrrec és deixar-la en bones mans i guanyar en descans i tranquil·litat.    

Myriam Fernández Valls 

La Myriam és la nostra advocada de “capçalera”.

 

La Myriam és advocada al Despatx d’ Advocats d’Albert Sans de Tarragona.

 

Davant qualsevol dubte o  conflicte relacionat amb el món jurídic en acollirem sempre al que ella ens indiqui i aconselli. 

bottom of page